Yedekleme ve Arşivleme

medITA Bilişim’in, Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri ile yaşanabilecek felaketlerde zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyin!Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması, mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.medITA Bilişim, firmaların yedekleme planları doğrultusunda analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

 

medITA Bilişimin,

 

Yedekleme/Arşivleme hizmetlerinin müşteriler için yararları;

Veri güvenliğinin sağlanması

İş sürekliliği sağlanması

Finansal kayıpların önlenmesi

Operasyonel bilgi kayıplarının önlenmesi