Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal Gelişim’de yer alan eğitim programları, bir kurumun içinde bulunduğu sektör ve ölçeğinden bağımsız olarak kurumsal yapıya ulaşmasında ve iş yapma ve sonuç üretmede belirli standartları kurum olarak benimsemesinde yardımcı olan temel programlardır.

Eğitim Başlıklarımız ;

 • Avrupa Birliği Proje Hazırlama
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Etkin Takım Çalışması
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Geleceği Yaratmak
 • Hedef Belirleme Teknikleri
 • Hafıza Teknikleri
 • İletişim Teknikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Planı Ve Fizibilite Hazırlanması Faaliyetleri,
 • İç Yazışma ve Rapor Yazma Teknikleri
 • İnternet ve Sosyal Medyada Marka ve Şirket İtibarının Korunması Ve Yönetilmesi
 • Kurum Kültürü Oluşturma
 • Misyon – Vizyon Geliştirme

 

 • Müzakere Teknikleri
 • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
 • Planlama ve Strateji Geliştirmeye Yönelik Eğitimler
 • Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi
 • Risk Analizi, Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimleri,
 • Süreç Bazlı Takım Çalışması
 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • Takım Motivasyonu
 • Takım Çalışması
 • Teknik Personel İçin Enerji Verimliliği
 • Temel İkna Teknikleri
 • Toplantı Yönetimi
 • Toplam Kalite Bilinci
 • Ulaşım Planlamada Temel Prensipler
 • Zaman Yönetimi