Kümeleme Çözümleri (Cluster)

Kümeleme (Cluster)
Çalışma zamanı %100 olması gereken uygulamaları barındıran sistemlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bu sayının artması ile birlikte hem donanım hem de yazılım tarafında çözümler üretilmekte ve çalışma zamanları olabildiğince %100’e yakın tutulmaya çalışılmaktadır. Cluster çözümü de 7×24 çalışan sistemlerin problemlere karşı ayakta kalabilmesini sağlamak amacı ile kullanılan bir çözümdür.
Cluster çözümü iki ayrı alt başlıkta değerlendirilebilir;donanım ve yazılım.Donanım tarafında donanım üreticileri cluster kurulumuna uygun,güvenilir,yüksek performanslı ve servis zamanı minimum olan çözümler üretirken,yazılım tarafında da firmaların kullandığı ortama uygun ve mevcut cluster donanımını yönetecek çözümler üretilmektedir.Bu iki çözümün birleştirilmesi yolu ile 7×24 çalışması gereken sistemlerin çalışma zamanı maksimuma çekilebilmektedir.
Cluster çözümünü gerektiren başlıca sebepler şunlardır;

Yazılım Güvenliği

Kurum veya Firma içinde kullanıcılara ve firma dışında müşterilere durmaksızın hizmet vermesi gereken yazılımların çalışabilirliği maksimum olmalıdır.Ancak böylelikle üretim ve işleyiş tarafında kesintisiz hizmet verilebilir.

Donanım Güvenliği

Bir çok öğesi yedekli (redundant) olan sistemler aracılığı ile çalışma zamanı maksimuma yakın tutulabilir.

Kolay Geri Dönülebilirlik

Sistemlerin çalışmaması durumunda oluşabilecek mali kayıpların azaltılması amacı ile hem yazılım hem de donanım tarafında kolay ve hızlı geri dönülebilirlik gerekmektedir.
Yüksek Performans: Yazılım ile donanımın iyi entegre olduğu sistemlerde kullanıcıların yaptığı işlemlerdeki bekleme süresini minimuma indirmek tüm kullanıcıların çalışma süresinin toplamında oluşacak kayıpları minimuma indirmek anlamına gelir.

Minimum Servis Zamanı

Problemlerle karşılaşılması durumunda bu problemlerin giderilmesi için gerekli zamanın minimuma indirilmesi için kolay yönetilebilirlik önem kazanmaktadır.
MedITA Bilişim olarak ihtiyaç duyabileceğiniz cluster çözümlerini;donanım tarafında DELL,Hp başta olmak üzere önde gelen donanım üreticilerinin çözümleri ile,yazılım tarafında başta Microsoft Cluster çözümleri ve üçüncü parti cluster çözümleri ile konsolide ederek sizlere sunmaktayız.

SQL Cluster
Kurumlar ve Firmalarda anlık hizmetler sunan bir çok kritik uygulama geliştirilmekte ve servis hizmeti sağlanmaktadır.Bu uygulamalara birkaç dakikalığına bile erileme olması büyük zararlara yol açabilmektedir.Hassasiyeti yüksek sistemlerin yüksek erişilebilir olması ve oluşabilecek donanım veya yazılım sorunlarına ve hatta doğal afetlere karşı otomatik veya manuel devreye girebilmesi gerekmektedir.
MedITA Bilişim kurum yada Firmanızda servis ve hizmet veren Veritabanı altyapınızı projelendirip kurulum ve konfigürasyonunu sağlar.SQL altyapısı ihtiyaca uygun olarak Yüksek Erişilebilirlik (High Availability) yada Always On Cluster yapısı konfigüre edilerek veritabanı uygulamalarının 7×24 kesintisiz olarak çalışması sağlanır.

Sanallaştırma Platformu Cluster
Sanallaştırma altyapısı ile elde edilen verimlilik ve iş sürekliliğinin sağlanmasının bir diğer aşamasıda sanallaştırma altyapınızın yedekliliğidir.Servis ve Uygulamalarınızın kesintisiz olarak çalışabilmesi için sanallaştırma altyapınızın en uygun ve en verimli şekilde cluster yapısı ile çalışması bir zorunluluktur.
MedITA Bilişim mevcut altyapınızı projelendirerek size en uygun sanallaştırma cluster çözümünü sunar.Cluster çözümlerimiz ile 7×24 kesintisiz çalışma süresi,servis bazlı yük dengeleme( Load Balancing) ve yedekli yapıya geçişiniz sağlanır.