Felaket Kurtarma Merkezi Çözümleri

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)

Her kurum için,vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur.Bu nedenle,olası sorunları planlayıp,tedbirleri önceden almak gerekmektedir. Olası sorunları planlama işlemine “İş Sürekliliği Planlama” (Business Continuity Planning) denir.Bu planlama aşamasında,öncelikle,olası tehditler ve riskler belirlenip,yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek,alınması gereken önlemler tespit edilir.Risklerin incelenmesi tüm risklerin sıfırlanacağı anlamına gelmez.Maliyetleri incelenerek bazı riskler kabullenilir veya minimize edilir.

İş Sürekliliği Planlama’nın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır.Felaket Kurtarma,bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında,sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar.

Bilişim Teknolojileri tarafından bakıldığında,Felaket Kurtarma,kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar.
Bunun için öncellikle kurum BT yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirme yapılır.Sistemlerin maksimum ne kadar süre kapalı kalabileceği belirlenir.Bunun sağlıklı bir şekilde yapılması Felaket Kurtarma sisteminin maliyeti açısından çok önemlidir.Bu çalışma sonucunda şuna benzer bir tablo oluşturulur:
 
 Felaket Anında Bir Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler
 • Active Directory
 • Veri Tabanı Sunucuları
 • Uygulama Sunucuları
 • Terminal Sunucuları
 • Muhasebat Sunucuları
 • İnternet Erişimi
 • E-posta Sunucuları
 Felaket Anında Bir Hafta İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler
 • Doküman Yönetimi Sistemi
 • İş Zekası Sistemi
 • Antivirüs ve Windows Güncelleme Sunucusu
 • SSL – VPN Sistemi
 • Faks Sunucu
 • Anti-Spam Sistemi
 Felaket Anında Otuz Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler
 • Ağ İzleme Sistemi
 • Arşiv Sistemi
MedITA Bilişim’in Felaket Kurtarma Çözümleri kapsamnda vereceği hizmetler
 • Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek
 • Felaketten kurtulmaya yönelik planları ve stratejileri belirlemek
 • Kurum ve Şirket iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırmak
 • Kurulacak sistemleri dönemsel olarak test etmek
 • Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulanması
 • Felaket anında çöken sistemleri ayağa kaldırıcı süreçlerin tanımlanması ve uygulanması
 • Oluşabilecek bir afet durumunda kurumunuzun yada firmanızın en az zarar ile kurtulması ve afet sonrasında kritik birimlerinizin çalışabilir halde tutulması ve bunların planlarının hazırlanması